Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Bản Mế

Thôn Na Pá-xã Bản Mế- Huyện Si Ma Cai -Tỉnh Lào Cai
02022717875
lci-simacai-thcsxabanme@edu.viettel.vn